Friday, January 21, 2011

nang hindi umabot si utakYadah, yadah, blah, blah...
Naging gibberish na halos ang lumalabas sa bunganga nya.Dumugo na ang utak ko.Nosebleed na nag level up.Kailangan ko na yata salinan ng  dugo.Is there such a thing as mental hemorrhage?Sumasakit ang ulo ko.
Tunaw na ang katinoan ko.

Physically present, mentally retarded absent!Limitado lang ang pwedeng maging laman ng utak ko.
Lang 'ya kang information overload ka!!!

No comments:

Post a Comment